Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín
Báo giáCis Bảo Tín
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Báo giá

MÁY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MASP
 
 
 
 
MA044 
 
 
MA041 
MA042 
MA001 
MA035 
MA037 
 
MA031 
MA021 
MA030 
MA036 & MA028 
MA042 
MA033 
MA026 
 
MA023 
Giá
19.997.000 VNĐ 
17.000.000 VNĐ 
33.000.000 VNĐ 
11.000.000 VNĐ 
6.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
8.390.000 VNĐ 
11.300.000 VNĐ 
5.200.000 VNĐ 
1.700.000 VNĐ 
5.500.000 VNĐ 
10.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
3.800.000 VNĐ 
4.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
35.000.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
3.700.000 VNĐ 
4.700.000 VNĐ 
5.800.000 VNĐ 
3.250.000 VNĐ 
NSX
 
HP 
Epson 
Chính hãng 
 
 
 
 
 
Epson 
Epson 
Epson 
 
Epson 
Canon 
Epson 
Edit Epson 
CisBaoTin 
Chính hãng 
Epson  
Hp 
Canon 
MỰC IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MASP
 
 
 
 
M069 & M070 
M071 & M072 
M016 & M017 
M022 & M023 
M018 & M019 
 
M003 & M004 
M034 & M035 
M027 
M073 
M007 & M059 
M060 
M040 
M030 
M005 & M006 & M015 
M058 
M010 
M001 & M002 & M013 
 
 
 
Giá
300.000 VNĐ 
600.000 VNĐ 
600.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
70.000 VNĐ 
180.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
1.000.000 VNĐ 
950.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
Liên hệ 
550.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
170.000 VNĐ 
Liên hệ 
90.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
NSX
China 
 
 
Epson 
Trung Quốc 
 
China 
 
 
 
 
 
 
China 
Korea 
Korea 
Korea  
China 
Korea 
Italy 
Korea 
Hàn Quốc 
 
 
 
GIẤY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MASP
I002 
G017 
G059 
 
 
P018 & P019 
 
 
 
 
C025 & C026 
C040 
C046 
37000 
N008 & N009 & N011 
P007 
G060 
D004 
Giá
50.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
45.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
7.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
220.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
3.500 VNĐ 
95.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
NSX
 
 
China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đức 
 
MÁY SAU IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MASP
 
 
 
 
MC040 
 
 
MC004 
MC004 
MC008 
MC023 
MC022 & MC021 
MC020 
MC013 
MC024 
 
MC014 & MC015 
MC012 
MC025 
MC036 
 
MC038 
MC004 
MC001-MC004 
MC018 & MC019 
MC005 
Giá
Liên hệ 
7.500.000 VNĐ 
4.700.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
6.700.000 VNĐ 
19.000.000 VNĐ 
29.900.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
4.000.000 VNĐ 
2.000.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
6.200.000 VNĐ 
Liên hệ 
1.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
1.500.000 VNĐ 
2.800.000 VNĐ 
650.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
11.000.000 VNĐ 
2.000.000 VNĐ 
2.000.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
NSX
 
 
China 
China 
Chính hãng 
 
China 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
 
TQ 
TQ 
 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
Taiwan  
 
 
 
 
 
COMBO GÓI CÔNG CỤ
VẬT TƯ - HÓA CHẤT
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MASP
HC006 & HC008 
 
 
 
 
 
 
 
 
HC004 
 
HC009 & HC013 
HC001 
 
VT031 
Giá
50.000 VNĐ 
220.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
NSX
Epson 
China 
China 
China 
 
 
 
 
 
 
China 
 
 
Korea 
 
BỘ DẪN MỰC
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS013 - CS015 
CS005 & CS034 & CS046 
CS007 & CS038 & CS047 
CS008 
 
CS022 
 
 
 
 
CS017 & CS018 
CS018 & CS076 
CS083 
Giá
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
500.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
10.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
400.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
45.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
1.800.000 VNĐ 
NSX
 
China 
 
 
China 
China 
 
Trung Quốc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China 
 
Bảo Tín 
Trung Quốc 
LINH KIỆN MÁY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LK049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá
2.200.000 VNĐ 
Liên hệ 
150.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
300.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
1.800.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
1.600.000 VNĐ 
2.000.000 VNĐ 
3.000.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epson 
Canon 
China 
china 
Trung Quốc 
Epson 
 
 
 
 
Epson 
China 
PHẦN MỀM Rip
TT
1
2
3
4
5
MASP
 
 
 
 
 
Giá
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
1.500.000 VNĐ 
NSX
 
China 
 
 
China 
Back-top
Tắt khuyến mãi [X]
Hotline - Cisbaotin
Máy in Epson L805 - Cisbaotin